آدرس دسترسی : تهران ، اتوبان شهید چمران شمال ، نرسیده به هتل استقلال ، ورودی شمالی صدا و سیما ، درب اختصاصی مرکز همایش ها

پست الکترونیک :

امور مشتریان :co @ iicc.ir
روابط عمومی :pr @ iicc.ir

تلفن های تماس :

تلفن گویا :۲۲۱۶۶۵۶۵ ۲۱ ۹۸+
حوزه ریاست :۲۲۰۵۳۰۵۱ ۲۱ ۹۸+
امورمشتریان :۲۲۰۵۳۶۰۵-۶ ۲۱ ۹۸+
روابط عمومی :۲۲۱۶۶۵۱۱ ۲۱ ۹۸+

سامانه پیامکی

سامانه پیامکی :۲۰۰۰۲۲۰۵۳۶۰۶
[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]