همایش مهندسی مدیریت در توسعه کارآفرینی و اقتصاد ایران

همایش مهندسی مدیریت درتوسعه کارآفرینی
سپتامبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش مهندسی مدیریت در توسعه کارآفرینی و اقتصاد ایران در تاریخ ۵ مهر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب