نشست صمیمانه با نویسندگان فیلم و سریال

نشست صمیمانه با نویسندگان فیلم و سریال
آگوست, 2017 بدون نظر آرشیو سال 1396
رییس رسانه ملی در نشست صمیمانه با نویسندگان فیلم و سریال عصر روز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه که در مرکز همایشهای صداو سیما نقش اصحاب قلم را پبامبرگونه توصیف و بر نقش حساس و هنرمندانه نویسندگان در انتقال بهترین پیام در بافت مجموعه‌های تلویزیونی تاکید کرد. دکتر علی ...
ادامه مطلب