اخبار همایش

همایش مدیریت عملکرد
آگوست, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش مدیریت عملکرد در سنجش جهانی، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش ساخت ایران
جولای, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش ساخت ایران در تاریخ ۳۱ تیر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش چهره های نامدار و ماندگار
جولای, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش چهره های نامدار و ماندگار و رضایت مندی مشتری در تاریخ ۳۰ تیر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش مجمع حسابداران رسمی ایران
جولای, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش مجمع حسابداران رسمی ایران در تاریخ ۲۷ تیر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
تجلیل ازمدیران وکارآفرینان برتر کشور
جولای, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش تجلیل از مدیران وکارآفرینان برتر کشور در تاریخ ۲۶ تیر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش آسیب های اجتماعی ازدیدگاه اسلام
جولای, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام در تاریخ ۲۶ تیر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن
جولای, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش “بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن” در تاریخ ۲۵ تیر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
جشنواره برند محبوب
جولای, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش “جشنواره برند محبوب” در تاریخ ۲۴ تیر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش دکترین نوین
جولای, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش دکترین نوین در تاریخ ۲۳ تیر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب