مشخصات تالارها و اماکن

پیام ریاست

 

تولیدات رسانه ای

اولین مرکز تخصصی برگزاری همایش در ایران

0
پذیرایی نفرات
0
فضای نمایشگاهی
0
ظرفیت تالارها
0
سال تاسیس

فضاهای تبلیغاتی