کنفرانس مدیریت فرآیند و رهبری سازمان

کنفرانس مدیریت فرآیند و رهبری سازمان
آذر, ۱۳۹۵ بدون نظر آرشیو سال 1395, اخبار
نخستین کنفرانس و جایزه ملی مدیریت فرآیند و رهبری سازمان ۲۸ آذر در مرکز همایش های صدا وسیما برگزار شد . هدف از برگزاری این کنفرانس هم اندیشی، تبادل نظر و الگوبرداری رهبران سازمانها در مدیریت بنگاههای اقتصادی مبتنی بر ساختار و نظام فرآیندی ،کمک به توانمندسازی رهبران سازمانهای ...
ادامه مطلب