کنفرانس بین المللی رفتار بلندمدت و فناوری های نوسازی و سازگار با محیط زیست سدها

کنفرانس بین المللی رفتار بلندمدت و فناوری های نوسازی و سازگار با محیط زیست سدها
مهر, ۱۳۹۶ بدون نظر آرشیو سال 1396
چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار بلندمدت و فناوری های نوسازی و سازگار با محیط زیست سدها روز سه شنبه ۲۵ مهر در مرکز همایشهای صدا و سیماآغاز شد. “محمد حاج رسولیها” مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب دراین کنفرانس افزود: تامین امنیت آبی در قرن ۲۱ و تضمین حفاظت از ...
ادامه مطلب