نهمین مجمع جهانی مدیریت

نهمین مجمع جهانی مدیریت
بهمن, ۱۳۹۵ ۱ نظر آرشیو سال 1395, اخبار
نهمین مجمع جهانی مدیریت ۲۸ و ۲۹ بهمن در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما برگزار شد . در این همایش درطی ۱۶ سخنرانی درمدت ۲ روز، چالش های مهم مدیریت از جملـه منـابع انسانی، رهبری سازمانی، فروش و بازاریابی، افزایش سودآوری، مدیریت امورمشتریان، فنون مذاکـرات موثــر و ...
ادامه مطلب