مرکز همایش ها

همایش علمی پژوهشی اخلاق و رسانه
دسامبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
اولین همایش علمی پژوهشی اخلاق و رسانه در تاریخ ۲۱ آذر ماه و با حضور دکتر علی عسگری، رئیس رسانه ی ملی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش مدیران و تولیدکنندگان جوان
دسامبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش مدیران و تولیدکنندگان جوان در تاریخ ۱۹ آذر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش مدیریت حرفه ای دراقتصاد و ورزش
اکتبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش مدیریت حرفه ای و رهبری دراقتصاد و ورزش در تاریخ ۵ آبان ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش حمل ونقل کشور
اکتبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش حمل ونقل کشور در تاریخ ۱ آبان ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
ششمین نشست سراسری مدیران رسانه ملی
اکتبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
ششمین نشست سراسری مدیران رسانه ملی (منشور رسانه) در تاریخ ۲۸ مهر ماه و با حضور رییس رسانه ملی، دکتر علی عسگری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو
اکتبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۶ مهر ماه و با حضور مهندس نامدار زنگنه؛ وزیر نفت، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
کنگره مهندسین نوین
اکتبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
کنگره مهندسین نوین در ارزش آفرین اقتصادی در تاریخ ۱۹ مهر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش استقامت ملی در تولید و خدمات
اکتبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش استقامت ملی در تولید و خدمات در تاریخ ۱۶ مهر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش چهره های نام آشنای صنعت
اکتبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش چهره های نام آشنای صنعت،معدن،تجارت در تاریخ ۱۲ مهر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب