مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

همایش بازاریابی نوین در صادرات
دی, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش بازاریابی نوین در صادرات در تاریخ ۱۷ دی ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال
دی, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
کنفرانس مهندسی نوین و رهبری در توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال در تاریخ ۱۳ دی ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
چهارمین دوره جشنواره تبلیغات ایران
دی, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
چهارمین دوره جشنواره تبلیغات ایران در تاریخ ۱۲ دی ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش ملی مطالعات پیمایشی
آذر, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش ملی مطالعات پیمایشی و افکارسنجی در تاریخ ۲۵ آذر ماه و با حضور دکتر علی عسگری، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش علمی پژوهشی اخلاق و رسانه
آذر, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
اولین همایش علمی پژوهشی اخلاق و رسانه در تاریخ ۲۱ آذر ماه و با حضور دکتر علی عسگری، رئیس رسانه ی ملی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش مدیران و تولیدکنندگان جوان
آذر, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش مدیران و تولیدکنندگان جوان در تاریخ ۱۹ آذر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه
آذر, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه (توانمندی ایرانی، رسانه جهانی) از تاریخ ۲۸ لغایت ۳۰ آبان ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
سمینار اتاق تعاون ایران وکره جنوبی
آبان, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
سمینار اتاق تعاون ایران و سفارت کره جنوبی در تاریخ ۷ آبان ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش مدیریت حرفه ای دراقتصاد و ورزش
آبان, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش مدیریت حرفه ای و رهبری دراقتصاد و ورزش در تاریخ ۵ آبان ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب