مرکز همایشهای صدا وسیما

همایش جایزه مسئولیت اجتماعی
مرداد, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
دومین همایش جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی درتاریخ ۲ مرداد ماه در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما برگزار شد.
ادامه مطلب