اخبار همایش

همایش مدیریت عملکرد
مرداد, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش مدیریت عملکرد در سنجش جهانی، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش ساخت ایران
مرداد, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش ساخت ایران در تاریخ ۳۱ تیر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش چهره های نامدار و ماندگار
مرداد, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش چهره های نامدار و ماندگار و رضایت مندی مشتری در تاریخ ۳۰ تیر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش مجمع حسابداران رسمی ایران
تیر, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش مجمع حسابداران رسمی ایران در تاریخ ۲۷ تیر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
تجلیل ازمدیران وکارآفرینان برتر کشور
تیر, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش تجلیل از مدیران وکارآفرینان برتر کشور در تاریخ ۲۶ تیر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش آسیب های اجتماعی ازدیدگاه اسلام
تیر, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام در تاریخ ۲۶ تیر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن
تیر, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش “بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن” در تاریخ ۲۵ تیر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
جشنواره برند محبوب
تیر, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش “جشنواره برند محبوب” در تاریخ ۲۴ تیر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش دکترین نوین
تیر, ۱۳۹۷ بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش دکترین نوین در تاریخ ۲۳ تیر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب