اطلاع رسانی و خدمات الکترونیک پرسنلی

خدمات الکترونیک مرکز همایش ها

 ثبت و محاسبات اضافه کار ثبت و محاسبات اضافه کار اتوماسیون اداری
ثبت و محاسبات اضافه کار اتوماسیون اداری جهت ثبت اضافه کار و دیدن ساعات و روزهای اضافه کاری شناسه ورود و رمز خود را وارد نمایید . جزئیات پروفایل
ثبت مرخصی پرسنل ثبت مرخصی پرسنل پرونده شخصی
ثبت مرخصی پرسنل پرونده شخصی جهت ثبت مرخصی استحقاقی و استعلاجی خود اینجا کلیک نمایید . جزئیات پروفایل
اطلاعات پرسنلی اطلاعات پرسنلی کارمندان مرکز
اطلاعات پرسنلی کارمندان مرکز جهت مشاهده اطلاعات پرسنلی شامل : عکس شناسنامه ، حکم کارگزینی ، لیست ضمانت ها و … کلیک نمایید . جزئیات پروفایل
سوابق بیمه سوابق بیمه سازمان تامین اجتماعی
سوابق بیمه سازمان تامین اجتماعی جهت دیدن سوابق بیمه خود اینجا کلیک نمایید . جزئیات پروفایل
سیستم ایمیل مرکز سیستم ایمیل مرکز فناوری اطلاعات
سیستم ایمیل مرکز فناوری اطلاعات جهت مشاهده پست الکترونیکی خود شناسه و رمز عبور خود را وارد نمایید . جزئیات پروفایل
صندوق انتقادات و پیشنهادات صندوق انتقادات و پیشنهادات فناوری اطلاعات
صندوق انتقادات و پیشنهادات فناوری اطلاعات همکار محترم می توانید انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق این بخش با ما در میان بگذارید . جزئیات پروفایل