آرشیو سال 1397

پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه
نوامبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه (توانمندی ایرانی، رسانه جهانی) از تاریخ ۲۸ لغایت ۳۰ آبان ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
سمینار اتاق تعاون ایران وکره جنوبی
نوامبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
سمینار اتاق تعاون ایران و سفارت کره جنوبی در تاریخ ۷ آبان ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش مدیریت حرفه ای دراقتصاد و ورزش
اکتبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش مدیریت حرفه ای و رهبری دراقتصاد و ورزش در تاریخ ۵ آبان ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش حمل ونقل کشور
اکتبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
همایش حمل ونقل کشور در تاریخ ۱ آبان ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
ششمین نشست سراسری مدیران رسانه ملی
اکتبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
ششمین نشست سراسری مدیران رسانه ملی (منشور رسانه) در تاریخ ۲۸ مهر ماه و با حضور رییس رسانه ملی، دکتر علی عسگری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو
اکتبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۶ مهر ماه و با حضور مهندس نامدار زنگنه؛ وزیر نفت، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
کنگره بین المللی آسیا پاسفیک طب نظامی
اکتبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
کنگره بین المللی آسیا پاسفیک طب نظامی در ۴ روز متوالی از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۳ مهر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
کنگره مهندسین نوین
اکتبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
کنگره مهندسین نوین در ارزش آفرین اقتصادی در تاریخ ۱۹ مهر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب
همایش بین المللی انرژی های تجدیدپذیر
اکتبر, 2018 بدون نظر آرشیو سال 1397, اخبار
سومین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر از تاریخ ۱۷ لغایت ۱۸ مهر ماه، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ادامه مطلب