امور غرفه بندی و نمایشگاه مرکز

امور غرفه بندی در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما منوط به اجرای قوانین خاص می باشد . با توجه به این موضوع که ورود هر فرد یا وسیله نقلیه به داخل سازمان می بایست مشخص باشد لذا استفاده از فرم های زیر جهت صدور مجوز الزامی می باشد خواهشمندیم آنها را دریافت کرده و پس از تکمیل فرم ها آنها را یکجا تحویل واحد امور مشتریان دهید .

دانلود فرم های نمایشگاهی و پلان ها

درخواست مشاوره

تصویر کپچا