اطلاعات مربوط به محل برگزاری همایش
مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
منطقه شمال تهران بزرگ

فاصله مرکز با راه آهن جمهوری اسلامی ایران   ……………………  ۲۰ کیلومتر

فاصله مرکز با متروی میرداماد تهران   ………………………………  ۵ کیلومتر

تعداد پارک خودرو در پارکینگ اختصاصی مرکز   ……………………  ۱۵۰ خودرو

نوع آب و هوای منطقه محل همایش   ……………………………..  کوهستانی

فاصله مرکز با مکان تفریحی و توریستی توچال   …………………….  ۲ کیلومتر

فاصله مرکز با مکان تفریحی و توریستی برج میلاد   …………………  ۷ کیلومتر

فاصله مرکز با نمایشگاه بین المللی …………………………………… ۵۰۰ متر

تهران ؛ بزرگراه شهید چمران ؛ نرسیده به هتل استقلال ؛ ورودی شمالی سازمان صدا و سیما

فاصله مرکز با هتل بین المللی استقلال   …………………………   ۵۰۰ متر

فاصله مرکز با هتل بین المللی آزادی و اوین   ……………………   ۲۰۰۰ متر

فاصله مرکز با نزدیکترین محل پمپ بنزین   ………………………   ۱۰۰ متر

فاصله مرکز با نزدیکترین ایستگاه اتوبوس شهری   ………………   ۱۵۰ متر

فاصله مرکز با  فرودگاه مهرآباد تهران   …………………………..   ۱۸ کیلومتر

فاصله مرکز با  فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)   …………..  ۶۰ کیلومتر